Partners

Partners

KNR-PIN


2022-2023

Solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR - Projecten in Nederland.


www.knr.nl

Rabobank Foundation


De Rabobank Foundation is opgericht in 1974 om kwetsbare groepen in Nederland en daarbuiten een beter toekomstperspectief te bieden door te investeren in hun zelfredzaamheid.
Eerlijke kansen worden gestimuleerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Rotterdams Handwerk heeft van 2019 - 2021 een donatie ontvangen om te investeren in de opstart van het bedrijf.


www.rabobankfoundation.nl

J.E. Jurriaanse Stichting 

De J.E. Jurriaanse Stichting werd in 1961 opgericht door de Rotterdamse fabrikant Jan Jurriaanse.
De Stichting verstrekt steun aan projecten die liggen in de interessesfeer van haar naamgever. Geschiedenis, letterkunde, archeologie, natuur, geografie, monumentenzorg en maatschappelijke ontwikkeling/emancipatie.
Het werkgebied van de Stichting beperkt zich hoofdzakelijk tot de provincie Zuid-Holland.
Rotterdams Handwerk heeft een financiële bijdrage ontvangen in 2019 om te investeren in de opstart van het bedrijf.

www.volkskracht.nl

Stichting Neyenburgh 

Stichting Neyenburgh werd in 1950 opgericht door de heer mr. C.M van Sillevoldt B.V. Jr.  Hij was directeur van rijst- en specerijenhandel SILVO.
Tot 1 juli 2016 werd tweederde van het budget uitgekeerd aan het Oranjefonds en eenderde aan Stichting Bevordering van Volkskracht met het verzoek om hieraan een goede bestemming te geven.
Sinds 1 juli 2016 maakt Stichting Neyenburgh volledig deel uit van Volkskracht.
Rotterdams Handwerk heeft een financiële bijdrage ontvangen in 2021 om te investeren in de opstart van het bedrijf.

www.volkskracht.nl

MADE Photography

  MADE Photography legt zich toe op een bijzondere vorm van fotografie en is eigendom van
Kea van der Made. Met name verstilde natuurbeelden in abstracte vormen zijn haar onderwerpen.
MADE is nauw betrokken bij Rotterdams Handwerk en heeft de bouw van de website en -shop gefinancierd.

Elise Mathilde Fonds

  Het Elise Mathilde Fonds is opgericht met als doel de financiële ondersteuning van organisaties in de geest van de stichter van de stichting, Elise Mathilde van Beuningen. Zij richt zich op instellingen met een sociaal, cultureel of ideëel doel in de regio's Rotterdam en Utrecht.
Rotterdams Handwerk ontving een donatie voor 2019.