Over ons

Over ons

Historie

Rotterdams Handwerk is in 2008 gestart als afdeling van de Rotterdamse zorginstelling Pameijer. Ontwerper Henny Wilting werd gevraagd als projectleider richting en inhoud te geven aan het merk. In het kader van verdere ontwikkeling werd in 2018 besloten om tot verzelfstandiging over te gaan. Zo krijgen meer partijen kans om te participeren in de ontwikkeling van een marktgerichte onderneming met sociale ambities.


Missie

Wij bouwen aan een duurzame relatie met personen en instellingen, die mogelijkheden zien voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Voor ons staat de mens als maker centraal, hij of zij levert een bijdrage aan de samenleving. Bij ons gaat het om zichtbare en bruikbare producten van hoogwaardige kwaliteit. Maken, iets-met-je-handen-doen is een vitaal onderdeel van mens-zijn en samen - werken is een onderdeel van de stedelijke leefbaarheid en dynamiek. Door de positie tussen maker en de publieke markt werken we aan erkenning en waardering.
Participatie door vakwerk.

Organisatie

Rotterdams Handwerk is sinds begin 2019 een stichting met drie bestuursleden. De leden hebben wortels in het bedrijfsleven, de Rotterdamse overheid en de juridische sector. Uitvoerend directeur is Henny Wilting. Zij laat zich ondersteunen door haar compagnon binnen STUDIO STIX V.O.F. die op hetzelfde adres is gevestigd. In de loop van 2019 zal het team versterkt worden met zowel betaalde medewerkers als vrijwilligers.