Over ons

Over ons

Historie

Sinds 2019 opereert Rotterdams Handwerk als zelfstandige sociale onderneming. Daarvoor functioneerde het sinds 2008 als afdeling van de Rotterdamse zorg- en welzijnsinstelling Pameijer.

Missie & Doel

 Rotterdams Handwerk ontwerpt, produceert en verkoopt producten voor bedrijf en particulier. Met de focus op duurzame en lokale productie en een aantrekkelijk ontwerp. Wij werken in opdracht en voeren daarnaast een eigen collectie te koop in onze eigen webshop. Rotterdams Handwerk is een sociale onderneming en werkt met mensen die belemmeringen ondervinden in het vinden van regulier werk. We werken met deelnemers in productiecentra binnen het welzijnswerk, maar ook zij die werken vanuit eigen huis: onze 'Werkers aan Huis' Wij willen hen de positieve aspecten meegeven die onlosmakelijk zijn verbonden met werk, zoals structuur, zingeving en trots. Maken, iets-met-je -handen-doen als vitaal onderdeel van mens-zijn. De mens als maker die een bijdrage levert aan de samenleving en stedelijke dynamiek. Geluk in de stad.

  


Organisatie

Stichting Rotterdams Handwerk, opgericht in februari 2019, bestaat uit drie bestuursleden. Voorzitter is Kees van Staveren, eigenaar/directeur van Staveren Advies , RenĂ©  van Duijn, penningmeester,  econoom en werkzaam bij de Gemeente Rotterdam. Bestuurslid Bruce Corveleijn, jurist in de sector onroerend goed. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Uitvoerend directeur is Henny Wilting, breed opgeleid en ervaren, zowel in de zorg als ontwerper.Eigen collectie en
lokale productie

Sinds haar oprichting werkt Rotterdams Handwerk aan de vervaardiging van een voor de markt bestemd product met een hoog kwaliteitsniveau, duurzaam en goed vormgegeven. Wij verkopen via onze webshop en ontvingen o.a.  opdrachten van: Gemeente Rotterdam, Sorgh & Hoop, Ecogiving, DNZB, Rabobank, Galerie Atelier de Kaai en AURIS. Sinds 2020 werken wij ook voor bedrijven die een omslag willen maken naar lokale textielproductie en ontwerpers die graag de productie uit handen willen geven.  Wij boden werk aan mensen van diverse productiecentra, en sinds de uitbraak van Covid-19 aan mensen in thuissituaties, onze 'Werkers aan Huis'.
Financieel

Om de opstart mogelijk te maken van een gezonde sociale onderneming ontvingen we donaties van o.a. Rabobank Foundation, Stichting Doen, de Rotterdamse Stichting Neyenburgh en het fonds Elise Mathilde.
Vanaf 2022 worden wij financieel ondersteund door de Gemeente Rotterdam en door KNR-pin van de gezamenlijke religieuzen in Nederland. Daarnaast genereren wij  voldoende omzet om het gehele project van Rotterdams Handwerk te kunnen financieren..


Beleid en verantwoording

Rotterdams Handwerk
Schiekade 830
3032 AL Rotterdam
KVK: 74024647
BTW: NL859747402B01
BANK: NL37RABO 0338348581
RSIN: 859747402

Beleidsplan 2020-2022
Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2019
ANBI

Stichting Rotterdams Handwerk is in het bezit van een ANBI status. Door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Deze status wordt door de belastingdienst verleend aan een organisatie of instelling die zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Donaties en giften aan deze instellingen zijn voor de gever fiscaal aftrekbaar.